Je gebruikt Internet Explorer. Deze website ondersteunt alleen moderne browsers. Gebruik alsjeblieft Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Marianne Brug van Liminal Consult, leiderschap en loopbaan coaching
coaching & training

Team Ontwikkeling

Goed functionerende teams creëren een positieve cultuur waarin mensen samenwerken vanuit een gedeelde drive om vanuit verantwoordelijkheid de teamdoelen te realiseren.

Samen ontdekken we waar ontwikkeling nodig is en hoe deze gerealiseerd kan worden. Dat kan door training en door coaching.

De huidige ontwikkelingen vragen veel van teams

De snelheid van veranderingen en toenemende complexiteit heeft impact op de wijze waarop teams samenwerken. Oude manieren voldoen niet meer aan deze tijd en dat vraagt een andere houding en werkwijze van de teamleden.

Het team moet meer gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen, flexibeler handelen, beter communiceren, experimenteel durven zijn met de ogen gericht op de doelgroep waar zij voor werken. En uiteraard de resultaten leveren die nodig zijn. Dat is nogal wat!

Ik begeleid teams om vanuit verantwoordelijkheid en plezier samen te werken aan waardevolle presentaties, waarbij teams leren zichzelf te versterken.

Krijg inzicht in de juiste vraagstukken

In teams kunnen vele ontwikkelthema’s tegelijk spelen, waardoor het voor teamleden en/of de leidinggevende niet altijd duidelijk is wat er nodig is. Ik help het team inzicht te krijgen in de vraagstukken die spelen.

Daarbij zijn twee vragen belangrijk:

  1. In hoeverre haalt het team de resultaten?
  2. Hoe is de onderlinge samenwerking?

In de begeleiding maak ik onderscheid in de bovenstroom (vraag 1) en bovenstroom (vraag 2). Resultaten, taken, processen en gedrag zijn zichtbaar, concreet en meetbaar in de bovenstroom. Dynamiek in de samenwerking, cultuur en emoties zitten in de onderstroom en zijn vaak niet zichtbaar, terwijl de onderstroom ontzettend bepalend is voor de prestaties en het werkplezier.

Vragen waarbij ik teams kan helpen

  • Ontwikkelen van (communicatie)vaardigheden door trainingen op maat
  • Meer plezier, energie en voldoening in de onderlinge samenwerking
  • Het bouwen aan sfeer vertrouwen & veiligheid
  • Gebruik maken van alle talenten en diversiteit in het team
  • Het opstarten van een nieuw team
  • Helder krijgen van het bestaansrecht, doelen & strategie van het team
  • Het vergroten van de gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap van het team
  • Meer moed om te experimenteren en flexibel te zijn
beter functioneren

Wat levert teamontwikkeling op?

Door gezamenlijk als team te ontwikkelen creëer je meer verbondenheid, betere communicatie en meer werkplezier.

Dit leidt tot meer vertrouwen, een essentiële factor voor het goed functioneren van teams. Teamleden leren elkaar beter kennen, durven problemen sneller bespreekbaar te maken en maken een professionaliseringslag.

Door te werken aan de teamcultuur in de onderstroom en praktische zaken in de bovenstroom leert het team zelfredzaam te worden.

Mijn aanpak

In mijn aanpak maak ik onderscheid in de bovenstroom en onderstroom en werk vanuit de ontwikkelfasen van Tuckman. Het teamwiel van ©Teamchange gebruik ik als referentiekader voor de ontwikkeldoelen. Dit is tevens een mooie praktische methode voor de teams om hun ontwikkeling te monitoren.

Voor het ontdekken van de motivaties en drijfveren in de teams maak ik gebruik van de Intodrives drijfverenscan. Andere concepten die ik regelmatig gebruik komen uit de Transactionele Analyse, Deep Democracy en uit de wetenschap van de Arbeids- & Organisatiepsychologie. 

Hoe het werkt

Voor elke vorm van teambegeleiding hanteer ik maatwerk. Ieder team, elk vraagstuk en elke situatie is anders. Daar sluit ik op aan.

Kennismaking

Elke opdracht start met een (online) kennismaking met (een delegatie van) het team en/of de opdrachtgever. Samen ontdekken we welk vraagstuk er speelt en welke begeleiding het team nodig heeft. Dat werk ik uit in een passende offerte of coachcontract.

Traject of eenmalige training

De inzet kan een eenmalige coachsessie of training zijn of een traject met meerdere bijeenkomsten, waarbij ik passende methoden en interventies inzet.

Ik werk vanuit de ontwikkelfasen van Tuckman, zie afbeelding 2. Het teamwiel van Teamchange is een referentiekader voor de ontwikkel-doelen en een praktische tool voor teams en leiders om de ontwikkeling te monitoren. Voor het ontdekken van de motivaties en drijfveren in de teams maak ik gebruik van de Intodrives drijfverenscan.

Afronding & evaluatie

De begeleiding sluit af met een evaluatie.

Follow-up

Voor teams die een ontwikkeltraject hebben gedaan, vindt er na drie maanden een follow-up sessies plaats met het team.

Marianne Brug van Liminal Consult, leiderschap en loopbaan coaching
Mijn ervaring als leider

Over Marianne

Mijn toegevoegde waarde als coach komt niet alleen uit mijn expertise over de arbeids- en organisatiepsychologie, maar ook uit mijn ervaring als teamleider en manager. In deze functies heb ik verschillende teams & afdelingen helpen te bouwen, te ontwikkelen en te (re)organiseren.

Ik ken de lol die je kunt hebben van topteams die mooie resultaten boeken en de pijn die je hebt als je afscheid moet nemen van dingen die niet meer werken in teams.

Wil jij ook het beste uit jouw team halen?