Je gebruikt Internet Explorer. Deze website ondersteunt alleen moderne browsers. Gebruik alsjeblieft Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Marianne Brug van Liminal Consult, leiderschap en loopbaan coaching
coach & begeleider

Organisatie Ontwikkeling

Vanuit mijn kennis en ervaring als verandermanager, denk ik graag mee over transformatie vraagstukken, team- en leiderschapsontwikkeling.

Veranderen doe je samen, met de gehele organisatie en de input van medewerkers is hierbij essentieel. Elk traject is uniek en vraagt dus maatwerk.

Mijn missie

Ik help leiders, teams & organisaties meebewegen in een snel veranderende wereld

Onze samenleving verandert snel en wordt steeds complexer. Oude manieren van (samen)werken en leiderschap sluiten niet meer aan bij de huidige veranderingen. Organisaties hebben geen keuze; meebewegen is een must!

Maar met alleen denken, doen en rennen komen we er niet meer. Daarvoor zijn de uitdagingen waar we voor staan te complex. Het vraagt om diep bij onszelf te rade te gaan om bewust te worden en te werken vanuit een andere mindset. Een mindset die gericht is op persoonlijk en bewust leiderschap, een lerende houding en het durven toelaten van ons gevoel en intuïtie.

Het is mijn doel om alle organisatieleden te ondersteunen in deze lerende mindset, het nemen van verantwoordelijkheid en het vinden van succesvolle ontwikkelstrategieën. Dit leidt tot werken vanuit plezier en voldoening aan waardevolle resultaten en gerichte impact. Op een manier die flexibel en onderzoekend is, vanuit een heldere drive en visie voor de toekomst.

We zitten in een liminale fase; een overgang van de oude, bekende situatie naar de nieuwe nog vorm te geven situatie. Deze fase biedt kansen en uitdagingen om het beter te doen.

boven & onderstroom

Duurzame ontwikkeling

Succesvolle prestaties vanuit de missie en doelen van de organisatie worden bepaald door werkwijze, vaardigheden, cultuur en mindset die in de organisatie wel of niet aanwezig zijn.

Ik zet in op deze kernfactoren door onderscheid te maken in de bovenstroom (strategie, structuur, resultaten) en onderstroom (cultuur, waarden, identiteit). Hoewel het van belang is dat beide stromen voldoende aandacht krijgen en op elkaar zijn afgestemd, vindt duurzame ontwikkeling plaats in de onderstroom.

Vanuit mijn kennis & ervaring als verandermanager denk ik graag mee met verandervraagstukken, leiderschap- en teamontwikkeling. Als coach, als sparringpartner of als adviseur, passend bij de behoefte van de organisatie.

Wat levert organisatieontwikkeling op?

Het eerlijke verhaal is dat organisatieontwikkeling niet altijd de gewenste resultaten opleveren. Dat kan komen omdat de lat te hoog ligt, er te snel of niet doordacht wordt gehandeld of als medewerkers niet goed worden betrokken bij de verandering. 

Veranderen vraagt aandacht, tijd, betrokkenheid en geduld. Het is vaak een proces met vallen en opstaan en veel leren en doen. Als een organisatie dat goed in de vingers krijgt, kan veranderen heel veel opleveren:

 • Inzicht in dieperliggende vraagstukken en wat er nodig is om daadwerkelijk te veranderen
 • Meer commitment voor de verandering door input van de betrokkenen
 • Energie en zin(geving) om samen te ontwikkelen
 • Meer vertrouwen en verbinding in teams en in de organisatie
 • Een lerende en flexibele cultuur en mindset
 • Betere manieren van samenwerken, communiceren en innoveren
 • Respect voor de onderlinge verschillen en gebruik maken van elkaars talenten
Marianne Brug van Liminal Consult, leiderschap en loopbaan coaching

Organisatievraagstukken waarbij ik kan helpen

 • Begeleiden van een organisatievraagstuk, waardoor de verandering gestructureerd, doordacht en met de juiste mensen wordt opgepakt.
 • Verandercoach voor leidinggevenden of managers, waarbij ik in een 1 op 1 traject coach en adviseer rondom een specifieke veranderopdracht.
 • Leiderschapsontwikkeling binnen de organisatie: het ontwikkelen van een passende leiderschapsstijl.
 • Teamontwikkeling door coaching en training, onder andere het begeleiden in verhogen van prestaties, mate van zelforganisatie en werkplezier
 • Loopbaanontwikkeling: begeleiden van de ontwikkeling van talenten, competenties en mindset van medewerkers

Hoe het werkt

Elke verandering is maatwerk, er is geen vaste succesformule en uitgebreide plannenmakerij is vaak zonde van de tijd.

Maar, of het nu gaat over verandering op een afdeling, leiderschap ontwikkeling of een organisatie brede ontwikkeling, er zijn wel een aantal essentiële ingrediënten:

Inzicht

Het verandervraagstuk onderzoeken: wat speelt er, waarom is het nodig, wie zijn betrokken en wat is het gewenste eindplaatje?

Samen

Gebruik maken van de wijsheid van de betrokken stakeholders. Samen in plaats van top-down betekent meer informatie, meer betrokkenheid & commitment en betere keuzes.

Strategie

Wat is nodig om ontwikkeling en succes te behalen ten aanzien van het einddoel?

Doen

Aan de slag, reflecteren, monitoren en bijstellen waar nodig vanuit een lerende mindset.

Afronden

Evalueren en bepalen hoe de ontwikkeling kan blijven groeien.

Marianne Brug van Liminal Consult, leiderschap en loopbaan coaching
praktisch & diepgaand

Aanpak

Ik hanteer een eclectische werkwijze; kennis en methoden worden ingezet vanuit verschillende (wetenschappelijke) theorieën, passend bij de advies- of ontwikkelvraag van de organisatie, teams of medewerkers. In de begeleiding is er altijd verbinding met het grotere doel van de organisatie.

Praktisch, diepgaand en snel naar de kern kenmerkt mijn werkwijze. Samen ontdekken waar het echt om gaat. Bouwen aan een nieuw perspectief en loslaten wat niet meer nodig is.

Naast de inzet van evidence based methoden, vertrouw ik op intuïtie als waardevol instrument, van mezelf en de ander, het team en de organisatie. Werken met alles wat wel of juist niet aanwezig is. In de verbinding onderling en de omgeving waar men zich bevindt.

Ik geloof dat medewerkers en teams het beste resultaat behalen als er verbinding en vertrouwen is, men samenwerkt vanuit een nieuwsgierige en helpende houding en er respect is voor de onderlinge verschillen die er zijn.

Klaar voor verandering?